Bevroren waterleiding

Bevroren waterleiding

Als kind verbaasde het mij dat er in de winter soms ‘s morgens vroeg geen water uit de kraan kwam; dan was de boel bevroren en het water tot ijs in de buizen, onbeweeglijk vast. Met hete doeken moesten we dan de boel ontdooien; angstaanjagend soms, weet ik nog, als mijn vader op zolder of onder de vloer de buizen langsging met hete doeken om proppen ijs op te sporen en te ontdooien. En dan opeens ... plop ... plop ... plop ... water en dan weer een knal, geen water en dan soms een gesprongen buis en overal water, waar het nou net niet wezen moest. Ja, zo ging dat in ons huis, in ons dorp, in de tijd toen ik nog een kind was. En nu ik een man geworden ben, heb ik afgelegd wat van een kind was. Ik ben groot geworden, sterk, opgevoed; volwassen.
Ja ... volwassen, maar van binnen zit het vaak nog vast, net als die waterleiding; vastgevroren, verkild, toegesloten. Volwassen ... volgroeid? Weet u, warmte kan ontdooien. Liefde en je geaccepteerd weten, kan zoiets doen in je ziel. Diep verkillende ervaringen die alle emoties afsluiten, droogleggen, schieten weer los als u liefde ervaart; ervaart dat u bemind wordt, ervaart dat u waardevol bent!
In deze tijd waar hulpverlening in huwelijken vaak niet verder meer komt dan “ga toch scheiden”; in deze tijd is er warmte, echte warmte, die diep verborgen bevroren leidingen weer kan laten functioneren. Hebt u geleden, veel geleden?
Eén heeft er meer geleden en is door dat lijden heen niet verkild, maar volmaakt geworden; volleerd in het helpen, ook in het helpen van u, als u dat wilt. Die ene is Jezus Christus Gods Zoon. Ja, ook nu wil Hij u helpen. Hij zegt ook nu nog: “Ik ben het water des levens, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste stromen.” Hoort wel: “stromen”, en dan verkilt u niet. De liefde van God daalt in uw hart, verwarmt u van binnenuit. Waarschijnlijk moeten we wel op de knieën op zoek naar de bevroren plaats, maar als u wilt, dan zal het lukken en u ontvangt nieuw leven, water des levens om niet! En echt, levend water bevriest niet ... nooit, of niet soms?!

 

 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.