2 Het object van de toerusting

2. Het object van de toerusting

De leiderschapstoerusting richt zich niet op het 'doen' van de leider, maar op zijn 'wezen'.
Niet zijn gedrag wordt 'getraind', door rollen spelen en oefeningen, lectuur en informatie. Duidelijk wordt er gewerkt aan de instelling, de hartsgsteldheid en zo de geestelijke houding
van de leider.
Niet een 'rolgedrag' wordt aangeleerd en met terugkomdagen in stand gehouden, maar een houding van gemeenschap zoeken om kracht te ontvangen om te kunnen dienen. De daden die blijken bij het leidinggeven komen dan als vrucht voort uit het wezen van de leider, vanuit zijn gemeenschap met God.
Het woord van God en Zijn heilige Geest zijn dus onmisbare krachten in deze toerusting.
Daar echter dit Woord van God nooit ledig terugkeert én altijd doet wat Hem behaagt, zal dit Woord ons stap voor stap voorlichten en ondersteunen. God onze Vader, Jezus onze Leidsman, door Zijn Woord en Geest, gericht op ons wezen – dat geeft geestelijk leiderschap.Vragen

1. Waarom falen menselijke trainingen vaak in de 'praktijk'  van de dag?
2. Aan de vrucht ken je de boom en aan het leiderschap van iemand zijn omgang met God... Hoezo?
3. Omschrijf eens het verband die je ziet tussen: Gods beeld, Vaderbeeld en leiderschap.
4. Waarom is 'leiderschapstoerusting' vaak zo gevoelig, en door velen gevreesd?
5. Is deze vrees in de gemeente gerechtvaardigd? Verklaar waarom.

  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.