Slotwoord

Slotwoord

Het is niet de bedoeling geweest een complete
tekst te schrijven. Zij die dan ook dit voorgaande
gelezen hebben en denken 'Zo, dat was
dan dat', missen ten enenmale het doel waarvoor
ik voorgaande teksten schreef.
Ze zijn bedoeld als prikkel om uw gedachten
in beweging te zetten. Ook de vragen zijn
met dat doel vaak expres zo gesteld dat er
niet een éénduidig antwoord te vinden is.
Ik wil sluiten met de raad:
Lees en herlees, bedenk en overdenk
de genoemde bijbelteksten en ervaar
met mij:
'Hoe kostelijk zijn mij Uw gedachten, o God.
Hoe overweldigend is haar getal.
Wilde ik ze tellen,
ze zijn talrijker dan het zand.
Als ik ontwaak
dan ben ik nog bij U'.
Ps.139:17,18 .  


 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.