30 Krachten in het leiderschap

30. Krachten in het leiderschap

Wanneer we onze medewerkers kennen, niet in hun doen en laten maar in hun wezen, dan is pas goed hoogteleiderschap te geven. Dat richt zich op het denken, het voelen en willen van de mens, dus zijn zieleleven .
Het juist op elkaar afstemmen van de taken van verschillende medewerkers is enorm stimulerend om zo allen de ruimte te bieden tot ontplooiing te komen.
Het overwegen van wie doet wat en waar en wanneer is een zeer belangrijke overweging waarin veel gebedsleven geinvesteerd kan worden door de leidinggevenden.
Onduidelijkheid is des duivels oorkussen. Het waarom, wat onbekend is, het vage, het niet uitgesprokene, alles typerend voor het werk van de Verwarrer de duivel .
Duidelijkheid in taakstelling en bevoegdheden zal een groeiklimaat scheppen waar heel het lichaam door verfrist.
Wanneer een lichaam goed gevoed en verzorgd wordt, groeit het in kracht en functie. Een stilstand of zelfs achteruitgang mag altijd aanleiding zijn tot de vraagstelling :
Heer, openbaar Uw wil in ons leidinggeven zodat er een groei naar het zoonschap blijkt.


Vragen:
1. Het voorbijgaan aan de innerlijke mens bij leiding geven maakt ons tot 'natuurlijke leiders'. Waarom?
2. Waarom moet men vaak zoveel druk aanleggen om iets 'op tijd gedaan te krijgen'?
3. Doublures komen in een lichaam niet voor. Wel vervanging als iets uitvalt. Wat houdt dat in voor het leiding geven?
4. Een geestelijk veranderingsproces is een groeiproces of een leerproces Wat denkt u?
5. Elk mens is uniek! Welke verantwoordelijkheid legt dat bij het leiderschap? 

  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.