28 Geintegreerd leiderschap

28. Geïntegreerd leiderschap

Het leiderschap bestaat uit vier samenwerkende krachten, te weten, breedte- en lengte-, hoogte- en diepteleiderschap. Dat zijn, goed gehanteerd, vier stuwende krachten doch niet onderkend  zullen zij een bron zijn van vele frustraties.

Breedteleiderschap: het inzetten op allerlei werk. Dat bepaalt de taakinhoud , houdt in de gemeente rekening met de bediening van iemand.

Lengteleiderschap: Dat betreft de voortgang van iets. We kunnen onder druk van tijd minder doen dan met veel tijd. Soms worden we incidenteel zeer zwaar belast met werk wat geen voortgang heeft.

Hoogteleiderschap: Ons geloof, onze verwachting . Is die positief gevoed dan kunnen we meer aan. Is er geen visie dan is er geen geloof en gebeurt er in wezen eigenlijk niets belangrijks.

Diepteleiderschap: De details. Hoe diep gaan we op de dingen in of op mensen. Ook dit diep op de dingen durven ingaan hangt van de andere onderdelen af.

Samen met alle heiligen zullen we in staat zijn harmonie te vinden tussen deze krachten.
Geintegreerd leiderschap vraagt dus altijd om teamwork. Samen gaan is sterk staan en doet ongekende krachten loskomen in dit verband. Het  'ik doe het wel even'  van de leider is in dit verband funest.


Vragen:
1. Gebrek aan breedteleiderschap blijkt uit o.a.bemoeizucht of specificatie. Wat denkt u?
2. Een goede tijdsplanning heeft weinig te maken met geloof. Of wel?
3. Veel werk vindt de nodige diepgang vanwege te weinig verwachting of vanwege te druk zijn.
4. Het  'Martha, Martha, gij bekommert u om vele dingen ... ' was gericht op welk onderdeel van leiderschap?
5. Als controle van resultaat wegblijft waar gaan wij dan aan voorbij?  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.