25 Geestelijk leiderschap

25. Geestelijk leiderschap

Een geestelijk pleiter zoekt de geestelijke ontplooiing van ieder die aan zijn verantwoordelijkheid is toevertrouwd. 
Dat is zijn eerste verantwoordelijkheid, hoe ook de zaken dan lopen en wat zijn visie is!
God zoekt zijn zaad tot ontplooiing te brengen èn Gods medewerkers zijn wij, òòk of juist in ons leiding geven.
Leiderschap dat zichzelf bevestigt, zijn eigen positie beschermd of versterkt heeft, gaat in tegen de meest fundamentele uitgangspunten van geestelijk leiderschap.
In de wereld vindt dit plaats en daarom ook vaak in de gemeente.
De aardappel die in de grond sterft draagt veel vrucht in de nieuwe krans van aardappels om zich heen.
Zo legde Jezus als voorbeeld zijn leven af in zijn discipelen om velen tot heerlijkheid te brengen.
Wie zijn leiderschap zal willen beschermen, bevestigen of behouden, die zal het verliezen, maar… Wie het verliezen wil om de naam van Jezus, die zal het behouden.
Behoudend zijn komt veel voor bij geestelijk leiders.
God zoekt medewerkers en in die zin kunnen wij als leiders Gods medearbeiders zijn, want:
'Wie zoekt vindt' en als je gevonden hebt. laat het dan niet verloren gaan.


Vragen

1. Waarom is er in geestelijk werk altijd 'tekort aan mensen'?
2. Tekort aan medewerkers ligt aan: lauwheid,
leiderschap,
of te weinig bekeringen?
3. God vertrouwt de mens als medewerkers, niet op grond van talenten of capaciteiten, maar op grond van... (2 Petr 1:4)
4. Werven van medewerkers kan door gebed. Hoe werkt dat? Zowel bij 'externe als interne werving'?
5. Wie zoekt vindt. Waarom is er zoveel leiderschap 'voor het leven'?

 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.