24 Bron van leiderschap

24. Bron van Leiderschap

Van God gegeven leiding in het geloof door de heilige Geest.
Geven zonder te ontvangen is even onmogelijk als iets verlaten zonder te vertrekken.
Wanneer leiding gegeven wordt in het geloof, is dit de activiteit van gezond geestelijk leiderschap.
Zo ook geeft God ons leiding.
Hoe meer wij van God ontvangen, hoe meer wij kunnen geven aan de ander.
Hier liggen de diepste verbindingen van onze relatie tot God,
                            onze relatie tot ons zelf
                        en onze relatie tot de ander!
Deze drie relaties spelen als een drievoudig snoer een rol in elk leiderschap.
Van God gegeven leiderschap is gericht op twee dingen, te weten:
a-    het Zoonschap
b-    de volle waarheid (= bestemming)
Duidelijk blijkt dat beide effecten slechts bereikt kunnen worden door het werk van de heilige Geest.
Dit geeft dus de formulering:                Ls = Z + W


Vragen

1. Hoe beïnvloedt een autoriteitsconflict het Godsbeeld en ons leiderschap?
2.  Waarom belemmeren zelfzucht en naijver de groei naar voldragen leiderschap?
3. Waarom hunkert de ganse schepping naar geestelijk leiderschap?
4. Zelfacceptatie en leiderschap hangen nauw samen. Hoe?
5. Geestelijk leiderschap werkt helend op relaties. Waarom?

  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.