23 Tweeerlei leiderschap 2

23. Tweeërlei leiderschap 2

Het leiderschap dat Jezus openbaarde in deze wereld, staat in veel opzichten haaks op het leiderschap dat men van ons vraagt of waar men ons in wil trainen.
Door lijden heen werd Jezus klaar gemaakt om het Hoofd te zijn van zijn gemeente.
Daar waar lijden tot leiderschap leidt,  zijn wetten van het koninkrijk van God in werking.
Dit probeert de duivel koste wat kost te voorkomen in deze wereld.
'ik zal je geven', klinkt er nog steeds,
'wie heeft gegeven', wordt er gevraagd!

Het van God gegeven leiderschap is een vrucht van gemeenschap en openbaart zich in een open hartsrelatie van de leider naar God, zichzelf en de ander!
Dan pas kan het Hoofd functioneren met het lichaam.
In het bijbels leiding geven moest deze ontwikkeling door lijden heen plaatsvinden, zonder uitzondering.
Een Jozef, Mozes, David en Jezus zelf, zijn maar een paar voorbeelden van dit leiderschap door lijden heen.
Hoe dieper lijden, des te groter draagkracht om de heerlijkheid te dragen. Vandaar dat Jezus, in de diepten der hel nedergedaald, ons ook kon voorgaan in de hemelse heerlijkheid.


Vragen

1.  Waarom is lijden en verwerping zo van wezenlijke invloed op het leiding geven?
2. Heerlijkheid zonder lijden houdt een levensgroot gevaar in zich. Welk?
3. De sterke man is de beste leider. In tijden van nood zoeken we die. Welke fout maakt men op die manier?
4. Kun je 'lijden ondergaan' voorschrijven? Als voorwaarde voor leidinggeven? Waarom niet of wel?
5. Zij die het lijden schuwden kwamen als leiders in de strik van…

  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.