21 Tweeerlei leiderschap 1

21. Tweeërlei leiderschap 1

Het leiderschap van het O.T. was gericht op 'doe dat en gij zult leven', dus plaatste de mens onder de wet.
Het geestelijk leiderschap van het N.T. stelt zich open voor de Wet van de Geest des Levens, en dat is geen voorschrift, maar een werking.
Zoals alle natuurwetten, zoals b.v. de wet van de zwaartekracht, geen voorschriften zijn maar werkingen. De wetten van het Koninkrijk der Hemelen zijn óók werkingen. Niet tijd- of plaatsbepalend, zoals dat is met voorschriften van mensen.
Het leiderschap onder het O.T. richt zich op het doen van de mens, het leiderschap van het N.T. op de vernieuwing van denken, dus het wezen van de mens!
Wanneer het wezen van de mens, het zijn, sterk en gezond is en daarin gemeenschap met God plaatsvindt, dan volgen de daden als vrucht van dié gemeenschap.
Dan is het gedrag niet “een aangeleerd gebod van mensen”, maar een blijk van een levende relatie met God.
De wet geldt tot Christus, verder zeker niet.
Wettisch leiderschap is net zo min geestelijk als dat voorgeschreven liefde echte liefde is!


Vragen

1.    Dirigisme en perfectionisme komen voort uit...
2.    Het werkwoord 'moeten' staat tegenover het werkwoord 'mogen'. Hoe, denkt u?
3.    Waarom stellen leiders zo spoedig meer wetten?
4.    Waarom werken leiders binnen sekten zo sterk met wetten?
5.    Waarom brengt de wet geen gerechtigheid voor God voort?

  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.