20 Geweld en geloof

20. Geweld en Geloof

Het leiding geven kan langs twee volslagen verschillende wegen verlopen, en wel die van:

Geweld                                   Geloof
'Span of control'                    'Ik vermag alle dingen'

Wet:                                         Genade:
Gericht op het doen             Gericht op het zijn
Taak en organisatie             Mens

Voorschriften:                        Werkingen, invloeden:
Onderdrukt                             Ondersteunt
Beperkt                                   Ontwikkelt

Occult                                      Geestelijk

Ons geschiedt naar ons geloof, in zwakheid kracht ontvangen – om zelfs vijandelijke legers te doen afdeinzen.
Geloofshelden…geestelijke leiders, die kennen de kracht van God in hun eigen zwakheid. Zó komen in de omstandigheden Gods plannen tot verwerkelijking.


Vragen:

1.    Hoe herken je of er geweld dan wel geloof gehanteerd worden binnen een bepaalde structuur?
2.    Wat zet meer aan tot actie, geweld of geloof? Waarom?
3.    Wat kost meer kracht: leiding geven via de wet of via de genade?
4.    Waar groeit de zelfstandigheid beter: onder de wet of onder de genade?
5.    Dictators steunen op strenge wetten; hoe ontstond zoiets?

 

        

 

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.