19 De basis van leiderschap

19. De basis van leiderschap

De basis van leiderschap bestaat onder andere uit twee belangrijke componenten, te weten:

1. Effectiviteit           :a. de juiste dingen doen                   Ef. 2:10
    in zijn doen          :b. op de juiste wijze                           Jes.28:23v.v.
    en spreken          :c. onder de juiste leiding                 2 Cor. 3:4-6
2. Ondersteuning   :a. Beschermend                               Jes. 41:10
                                                                                                  Jer. 1:4-19
                                   :b. Bevruchtend                                   Gal. 5:22

Geestelijk leiderschap vindt zijn wortels in het Woord van God. Wanneer de leider zich openstelt voor de inwerking van Woord en Geest, zal zijn leiderschap zich ontplooien in de zin zoals God dit gedacht had.
Daar veel leiderschap plaatsvindt en zich manifesteert middels het 'gesproken woord', is dus het openstaan voor leiding daarin door Gods Geest zonder meer noodzakelijk voor de ontplooiing van geestelijk leiderschap.
Zowel de 'vergadertechniek' als de 'gesprekstechniek', twee pijlers in werelds leiderschap, dienen dan ook bij de ontwikkeling van geestelijk leiderschap veeleer een toerusting te zijn door de heilige Geest middels een hartsgesteldheid, dan een training van een vaardigheid.
Het eerste geeft een geestelijk leiderschap als vrucht vanuit het wezen, het tweede een leiderschap als rolgedrag, met alle gevolgen van dien.


Vragen
1.    Hoe ligt het verband tussen effectiviteit en werkvoorbereiding? Welke taak heeft het geestelijk leiderschap hierin?
2.    Arbeidsanalyse en planning is strijdig met geloof, of niet? Hoezo?
3.    Vervulling met de heilige Geest kàn leiderschap doen veranderen in geestelijk leiderschap. Noem een 3 concrete gevolgen met enkele consequenties daaraan verbonden.
4.    Hebben vergadertechniek en Matt.10:20 wat met elkaar te maken?
5.    Luisterende leiders zijn vaak zeldzamer dan sprekende ezels. Wat voor gevolgen heeft dit?

  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.