17 Delen van het leidinggeven 2

17. Delen van leidinggeven

Elk leiding geven bestaat uit diverse onderdelen in een onderlinge samenhang en verhouding. Deze onderdelen zijn in vijf groepen te verdelen, te weten:

1. Activiteiten:    instructie, controle, delegatie;
2. Technieken: vergadertechniek, gesprekstechniek en observatie;
3. Structuren:    staf-lijn; span of control, linking pin, matrix, projectsgewijs;
Krachten:      macht – gezag; beloning
                           gehoorzamen – verzet
                           geweld – geloof
5. Doelen:         motiveren tot handelen
                            effectiviteit verhogen
                            voortbestaan van de organisatie
                            welzijn van de medewerker

Deze delen hangen onderling nauw samen en beïnvloeden elkaar. In het leiding geven is het belangrijk voortdurend de juiste verhouding, c.q. harmonie der delen, in het oog te houden.
Disharmonische aandacht voor een van de onderdelen zet het leiderschap onder druk.


Vragen

1.    Te sterke controle heeft invloed op andere delen van het leiding geven. Welke?
2.    Wanneer hebben 'machtsmiddelen' de overhand in leiding geven?
3.    Welke organisatiestructuur benadert de gemeente als lichaam het meest?
4.    Veel geweld in leiding geven heeft welke structuur ten gevolge?
5.    Welk gevolg heeft een sfeer van wetticisme op de 'technieken'?

  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.