14 De meeste de minste

14. De meeste de minste

De grootste aller dienaar èn en wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden.
Carrièremakers ontvangen in de geestelijke wereld geen bevoegdheden. Mochten ze wel verantwoordelijkheden moeten dragen, dan worden ze vernederd en…. lijden ze de nederlaag.
De leider, die 'de onderste weg wil gaan' zal zich draagkracht verwerven, en zo een 'dienaar' kunnen zijn.
Het geheel is als een keten van waaruit geen der vier schalmen gemist kan worden, te weten:

– Geloof – Gebed – Gemeenschap – Godsvrucht –

Elke keten is zo sterk als de zwakste schakel!
Leiderschap zonder visie kan nog zoveel gemeenschap zoeken, maar de godsvrucht blijft uit.
Ons geschiedt naar ons geloof. Geloof in het Woord van God, dat nooit ledig weerkeert, maar zal doen wat God behaagt, en zal volbrengen waartoe God het zendt.
Leiding geven niet zonder dit te ontvangen!
Geestelijk leiderschap niet zonder geestelijke leiding.


Vragen

1.    Waarom is de volkstelling voor Davids leiderschap zo funest?
2.    Mammon en geestelijk leiderschap verdragen elkaar niet. Waarom niet?
3.    Geld is macht. Waarom, of waarom niet?
4.    Genade voor recht, is dat een juiste bijbelse tegenstelling?
5.    Daniël en Darius; wie was de meeste en wie was de minste, en waarom?

  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.