13 Gij geheel anders

13. Gij geheel anders

Zo lang de mens samen leeft en woont en werkt, is er leiding gegeven binnen bepaalde verhoudingen, en zijn leiders 'aan de top geplaatst'.

Het 'gij geheel anders' zet ook hier veel in letterlijke zin op zijn kop.
Als men Jezus vraagt: 'Geef ons
            Dat wij links en rechts van u mogen zitten',
antwoordt Jezus: 'het staat niet aan Mij te geven, maar het is voor hen, dien het bereid is'.
De Vader alleen weet waar  geestelijk leiderschap groeit, en daarin worden de posities bereid. In dat groeiproces.
Een leider 'aan de top' heeft ondersteuning nodig en beschikt zelf over een zekere 'span of control'.
De geestelijk leider is echter een priester, geroepen uit het duister tot het licht.
Een levende steen laat zich gebruiken, dit is een dubbele dwaasheid in het oog van de leiders van de wereld. Net zo min als een steen leeft, laat een leider 'zich gebruiken', maar ook hier geldt:
    “Gij geheel anders”, en dát is een groeiproces!


Vragen

1.    Onder druk zetten is een kracht waarmee leiders werken; is dit geestelijk?
2.    Een organisatie vraagt om leidersfiguren.
3.    Hoe lag de “span of control” bij Jezus? Kunnen wij ook hierin op Hem lijken?
4.    Noem eens qua structuur zoveel mogelijk verschillen tussen organisatie en organisme.
5.    Vergelijk de beelden: Tempel en Huisgezin eens met de termen organisatie en organisme.

  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.