11 Goddelijke ontferming

11. Goddelijke ontferming

Gods ontferming naar de mens toe is leiderschap uitoefenen én leiderschap laten ontwikkelen.
De leider die vanaf het moment dat hij begint, zoekt naar leiders om zichzelf overbodig te maken, is de leider met geestelijk leiderschap.
Jezus begon Zijn omwandeling met het zoeken van Zijn discipelen én met het opvoeden van hen.
Zonder Zijn leiderschap en het leiderschap van de apostelen was het plan van God nooit tot ons doorgedrongen.
Ontferming is leiderschap uitoefenen
        en
        leiderschap laten ontwikkelen.
Veel leiders komen aan de tweede kant van hun leiderschap niet toe waardoor veel werk in elkaar stort met het vertrek van de leider of veel werk kan juist niet groeien door het functioneren van de leider.
Ontferming is ondersteunen op de weg naar de volle bestemming, zoals de heilige Geest ons leidt tot de volle waarheid.


Vragen

1.    Groei heeft facetten. Noem er twaalf bij gemeentegroei.
2.    Onevenwichtige groei in een gemeente getuigt van….
3.    Pas de gedachte van onderlinge verhoudingen binnen een lichaam eens toe op de twaalf facetten van gemeentegroei.
4.    Als leiderschap niet de ruimte krijgt om te ontwikkelen binnen een gezin, wat is dan het gevolg?
5.    Positie gericht op leiderschap of functie gericht leiderschap: wat heeft uw voorkeur?

  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.