9 Met wortel en tak

9. Met wortel en tak

De groei van de kroon wordt gedragen door de stam en gevoed vanuit de wortels.
Zo zou u de gemeentegroei kunnen zien, gedragen door het leiderschap vanuit de levende relatie met Christus.
Het is een groeiproces en geen leerproces waarin we betrokken zijn.
De Bijbel spreekt, zeker in het Nieuwe Testament, volop en vanuit velerlei situaties over dit groeiproces.

Een stam voedt,
                 draagt,
                 verheft de kroon.
                                                               Een stam plaatst in de ruimte,
                                                               ondersteunt,
                                                               laat vrucht dragen,
                                                               houdt op zijn plaats
                                                               ook in stormgeweld!

Zie hier in extenso enkele van de functies van geestelijk leiderschap. Liefde is de bodem, zodat er altijd een wisselwerking, zo u wilt een teamverband als basis moet zijn.
Een 'samen met alle heiligen' sluit eigenliefde, c.q. carrière maken, uit!

Vragen
1.    Omschrijf de verschillen die u ziet tussen een leerproces en een groeiproces.
2.    Geestelijk leiderschap is moeilijk per advertentie te werven. Waarom?
3.    De gemeente vormt zijn leiders. Waarom?
4.    Hoe komt het dat zo weinig mensen tot bloei komen onder bepaalde leiders?
5.    Waarom is liefde de enige mogelijkheid voor geestelijk leiderschap om in te wortelen?

  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.