8 Gods vrucht

8. Gods vrucht

Vrucht ontstaat uit gemeenschap, dus Gods vrucht uit onze relatie c.q. gemeenschap met God.
Deze Godsvrucht is het doel van ons leiderschap.
Het vrucht dragen, het beeld vertonen van God zodat anderen vol verbazing tot erkentenis der waarheid komen, dat is geestelijk leiderschap.
Niet onze plannen, maar Gods plannen zijn het doel.
Niet onze positie, maar Gods positie, daar gaat het om.
Gods plaats in mensenlevens, daar is geestelijk leiderschap op gericht.
    In mensenlevens, zowel individueel als collectief;
    In mensenlevens, zowel binnen de plaatselijke gemeente als werelwijd.

Wat God samenvoegt, scheide de mens niet!
Geestelijk leiderschap is altijd verbindend bezig in de gemeente, in een organisatie of daar tussen.
Dit 'verbindend bezig zijn', voorbiddend verbonden, zonder compromissen te doen, vraagt om veel wijsheid, die God eenvoudigweg geeft, en zonder verwijt.

Vragen

1.    Waarom is de relatie met God bepalend voor elke leider? (Lees Joh. 1 en Joh. 17 in dit verband)
2.    Leiderschap in de gemeente en evangelisatie hangen nauw samen. Hoezo?
3.    Waarom kan op zichzelf gericht leiderschap nooit  'Gode welbehaaglijk' zijn?
4.    Leiders botsen vaak. Welke grondwet overtreden zij dan?
5.    'Een leider is een solist'. Lees eens Hebr. 2:10-12. Hoe zie je dit?

  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.