7 Vreze en beving

7. Vreze en beving

Deze twee begrippen zijn voor een goed leiderschap net zo belangrijk als voor een kompasnaald het 'gevoelig zijn voor aardmagnetisme' (vreze) en het  'heel flexibel opgesteld staan' (beving).
Vreze is niet een vorm van angst, maar  van eerbied, en dus ontvankelijkheid voor de leiding van de heilige Geest.
Beving is niet een mate van onstabiliteit, maar een gemakkelijk in beweging komen, dus flexibiliteit.
Deze twee, vreze en beving, typeren de zachtmoedige, die daardoor juist spanning kan voorkomen, meer nog vrede weet te stichten.
En daar Gerechtigheid voor God een vrucht is die in vrede gezaaid wordt door hen die vrede stichten, komen we tot de formulering:

V + B = Z    -    Vrede        -    G.v.G. = Gvr.

En Gods vrucht kiezen wij als doel van elk geestelijk leiderschap.

Vragen

1.    Assertiviteit is een 'werelds' begrip, als surrogaat ontwikkeld uit gebrek aan...?
2.    Is duidelijk leiderschap in strijd met 'vreze'? Hoezo?
3.    'Altijd weer wat anders', is dat een typering van 'beving'?
4.    Als dynamiek en autoritair optreden samengaan, waar ontbreekt het dan aan?
5.    Werksfeer is gericht op het werk of op de medewerker. Wat denkt u, en waarom?

  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.