6 Leiderschap is te trainen

6. Leiderschap is te trainen

Leiderschap is te trainen, en wel door aan de houding te werking. Wanneer we een team, waarbinnen leiderschap plaatsvindt, vergelijken met fietswiel, dan heeft u een beeld van 'samenwerking' om verder te komen. Deze samenwerking is slechts mogelijk door de relatie van de velg met de as. Het gebed en de relatie met Christus is van existentieel belang voor elk team-functioneren binnen de geestelijke wereld.
Er vinden dan vier processen in een mens plaats in chronologische volgorde:
Herkennen – Hanteren – Houding – Handelen
Eerst herkennen we bepaalde gedragingen, we leren ze hanteren, daardoor gaat onze houding veranderen en daardoor tot slot weer ons handelen, ons leidinggevend gedrag.
Geen veroordeling speelt hierbij een rol. (Rom 8:1)
De kracht van Gods Geest op ons denken is hierbij van zeer wezenlijk belang. (Rom 12:2)

Vragen

1.    Is eenhoofdige leiding zonder teamverband aan te bevelen of zelfs te veroordelen in de geestelijke wereld? Waarom?
2.    Wat is de relatie tussen voorbede en leiding geven?
3.    Voortgang van geheel en voorbede hangen nauw samen. Waarom?
4.    Wat is belangrijker: positie of functie als uitgangspunt van waaruit we leven?
5.    Is leiderschap vanuit posities geregeld of vanuit functies ontstaan? Waarom?
 

 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.