5 De drie wisselwerkingen

5. De drie wisselwerkingen

Het hel groeiproces van het leiderschap onder leiding van de heilige Geest is doortrokken van drie wisselwerkingen. Deze wisselwerkingen, of zo u wilt wederkerige beïnvloedingen, vinden plaats tussen de genoemde onderdeling:
- houding - leiding geven - structuur -
Onze houding heeft een directe invloed op ons leiding geven, zelfs zeer 'ad hoc', maar ook zonder dat wij dit direct merken. Ook heeft ons leding geven direct gevolgen op de structuur waarbinnen dit plaatsvindt én omgekeerd idem dito. Ook hier kunnen we deze wisselwerking bewust in werking stellen of zelfs sturen, maar in eerste instantie zal dit een gebeuren zijn dat plaatsvindt zonder meer.
Tot slot moge duidelijk worden dat de structuur waarbinnen wij functioneren als leiders onze houding beïnvloedt en omgekeerd. Dit is de meest verborgen wisselwerking en ook het diepst ingrijpend in ons persoonlijke leven.
Een juiste intensiteit van deze drie wisselwerkingen en hun onderlinge samenhang vragen om de dagelijkse leiding van de heilige Geest!

Vragen

1.    Omschrijf het verschil tussen 'groeiproces' en 'leerproces', met name voor wat betreft oorzaak en gevolg.
2.    Een leerproces is overdraagbaar, en hoe ligt dat met een groeiproces?
3.    Hoe ligt de verhouding tussen theorie en praktijk bij een groeiproces? Speelt 'vergeten' een rol?
4.    Jezus legt verband tussen de 'herinnering' en de heilige Geest. Waar en hoe?
5.    En 'Wet in het hart'  werkt niet hartverlammend, maar hartverwarmend. Hoezo?

  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.