4 De driedeling

4. De driedeling

In deze toerusting zullen voortdurend drie onderdelen ten tonele gevoerd worden, te weten:
-    Houding
-    Leiding geven
-    Structuur
De houding van de leider is in eerste instantie datgene waar de volle aandacht op gericht zal worden.
Als tweede onderdeel krijgt het leiding geven de aandacht. Onderwerpen als: hoe delegeer ik, waarom en aan wie, hoe stimuleer en motiveer ik mensen, enz. zijn dan de gegevens waar het om gaat.
Als derde onderdeel volgt de structuur waarbinnen dit leidinggeven plaatsvindt. Het zal ieder duidelijk zijn dat de structuur binnen bijvoorbeeld de militaire kolonne anders ligt dan bij een wandelmars van de avondvierdaagse.
Deze drie onderdelen krijgen voortdurend in afwisseling, zoals de stenen bij een muur, in hun onderling verband, de aandacht.
Leiding geven, trainen, zonder aandacht voor houding en structuur is even zinloos als beton storten zonder bekisting en bewapening.

Vragen

1.    Wat is sneller te beïnvloeden, de houding of het leiding geven?
2.    Waarom zijn er zoveel reorganisaties in tijden van autoriteitscrises?
3.    De op prestatie gerichte maatschappij werkt de werkloosheid in de hand. Verklaar dit eens met – Leiding geven – en – structuur - !
4.    Waarom zijn zoveel leiders echte “doe mensen” en omgekeerd?
5.    Waar heeft de term 'bureaucratie' (papierwinkel) het meest mee te maken? Met structuur , leiding geven of houding?
  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.