3 Effect van leiderschap

3. Effect van Leiderschap

Leiderschap zal altijd heil en goedertierenheid tot gevolg hebben. Zoveel natuurlijke doeleinden worden als einddoel gezien, terwijl het slechts middelen  zijn om :  - tot bestemming te komen -  vrucht te dragen.
De maat van de groei van de volheid van Christus, dat is : - het einddoel des geloofs
-    de volgroeide leider.
Vol van genade en waarheid, ondersteuning, hulp én tot bestemming gekomen zijn.
Dit gebeurt alleen door de kracht van de heilige Geest, Die in ons dit groeiproces doet plaatsvinden.
'Niet door kracht of door geweld, maar door mijn Geest',  zegt de Here der Heerscharen.
Dit heeft een direct gevolg op zowel
    onze houding
    alsook ons handelen
    alsook de structuur waarbinnen we leiding geven.

Vragen

1.    Wat belemmert de 'groei des geloofs' meer, onze houding of ons handeleln of de structuur waarin we leven? Waarom?
2.    In zwakheid wordt Gods kracht openbaar. Hoe blijkt dit bij leiderschap?
3.    Geef 5 sprekende voorbeelden uit het O.T. en 5 uit het N.T. van falend leiderschap.
4.    Geef oorzaken van falen aan, en pas dan toe (1 Kor. 10:6).
5.    Waardoor ontstaat kracht in leiderschap?
  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.