8 Kies dan heden

8. Kies dan heden

Kies nu:
“Never put off 'till tomorrow, what you can do today!”
Nu u een en ander weet is de keuze mijns inziens niet moeilijk.


Links kiest u bewust en weet u voor wie en waarvoor u kiest. 
God wil, als u voor Hem kiest, uw
Vader 
zijn en door zijn Zoon u redden, genezen en bevrijden. Daarvoor gaf Hij u ook zijn Geest en leert u God kennen door zijn Woord en alle beloften die daarin voor u persoonlijk gegeven zijn. U leert God kennen, niet rationeel, maar relationeel. Het werkt echt.


Rechts kiest u onbewust, zonder dat u weet voor wie en voor wat.
Eigenlijk levert u zich uit, zonder dat u het weet, aan een collectie geesten uit het hindoeïsme
De geestelijke gebondenheid en daardoor de innerlijke onvrijheid zult u ervaren.
Ook hier: Het werkt echt, maar nu negatief.

 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.