5 God werkt door zijn Woord en Geest

5. God werkt door zijn Woord en Geest

Eigenlijk de hele Bijbel door wil God ons daarin een weg wijzen,  hoe de mens door de opstandingskracht van Jezus en Zijn Geest tot een harmonieuze levenswandel kan komen.
Niet door zijn eigen kracht en zelfkennis, de ‘oude mens’, maar
middels de dagelijkse vernieuwing door de heilige Geest.
In de tekening hiernaast ziet u het geheel uitgebeeld in drie wisselwerkingen.
1. God heeft door zijn Geest, de heilige Geest, een diepe wisselwerking met onze geest.
2. De heilige Geest heeft een intense wisselwerking met onze geest, dit geeft een diepe vrucht in onze ziel (Gal. 5:22) .
3. Het Woord van God heeft een diepe wisselwerking met onze ziel door ons geloof en onze gedachten.

Een paar teksten wil ik hieronder citeren:

 

'Of weet u niet, dat wij allen,
die in Christus Jezus gedoopt zijn,
in zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood,
opdat,
gelijk Christus uit de doden opgewekt is
door de majesteit van de Vader,
zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.'
(Rom. 6:3,4)


'Want in vreugde zult u uittrekken en in vrede geleid worden; (...)
Voor een doornstruik zal een cypres opschieten,
voor een distel zal een mirt opschieten''
(Jes. 55:12,13)

'Indien u met Christus opgewekt bent, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is. (...)
Want u (oude leven) bent gestorven en uw (nieuwe) leven
Is verborgen met Christus in God.'
(Kol. 3:1,3) 

 

        

 

 

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.