4 Toenemende geestelijke gebondenheid

4. Toenemende geestelijke  gebondenheid

1. Hatha Yoga
Deze vorm van yoga wordt in de westelijke wereld ook wel ‘de lichamelijke yoga' genoemd, vanwege de lichaamsbeheersing. Het doel is echter geestelijk in ‘balans’ te komen.
Hat-ha is hetzelfde als yang en yin wat a.o. bij de acupunctuur ook een rol speelt, zoals deze positieve en negatieve krachten bij zovele ‘oosterse therapieën’ ten tonele komen.

2. Karma Yoga
Dit is de yoga van de daad, om door ‘werkheiligheid' tot verlichting te komen en bij de reïncarnatie  in een hogere levensvorm terug te kunnen keren.
De drijfveer is de hoop op een beter volgend leven en de angst voor een slechter volgend leven.

3. Bhakti Yoga
Bhakti betekent devotie of ‘liefdevolle overgave’, maar aan welke onbekende geest geeft men zich over?
Niet aan Jezus Christus, de gezalfde Zoon van God, die ons innerlijk verlost door de kracht van de heilige Geest. Alhoewel er mystieke stromingen zijn, die zelfs Jezus aanbieden als ‘goed voorbeeld’ en een grote yogi. Syncretisme en New Age in optima forma!
Jezus zelf zegt:


Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden, (...)

Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt,
hem een steen geven?……
Hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven
aan hen, die Hem daarom bidden.
(uit Matt. 7:7-11)


4. Jnana Yoga.
Dit is de yoga van de ratio, oftewel de kennis, ook de kennis van goed en kwaad. Geen Geest van wijsheid en openbaring op grond van ons gebed werkzaam, nee de norm en maatstaf ligt in de mens zelf. De hoogste graad van het ‘kennen’ heet  samdi en is een soort van trance- toestand. Deze toestand is om krachten en machten te kennen die verstand en intuïtie te boven gaan. De Bijbel zegt hier over:


“Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen
door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.
En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten behoeden
In Christus Jezus.
     
(Fil. 4:6-7)

 
5. Raja yoga.
Dit is de yoga van de ‘koninklijke weg’. En is de yoga van de zelfkennis. De chakra-meditaties is daarbij het belangrijkste middel om tot deze oude wijsheid  'ken uzelf' te komen. Welke spreuk ook ten grondslag ligt aan de Vrijmetselarij.


6. Integraal yoga.
Er zijn nog een aantal vormen van yoga waarvan ik nog enkele samenvattend wil noemen.
1. Kundalini yoga. Kundalini is de slang die, vanuit de laagst gelegen chakra  in je onderbuik, omhoog stijgt langs je andere chakra. Het zesde en hoogstgelegen chakra is de rode stip op het voorhoofd, teken van het zesde zintuig met de paranormale begaafdheid.
2. Mantra yoga. Dit beoefent men middels de transcendente meditatie. De hindoegoden worden er in aangeroepen middels het zogenaamde shanten.
3.Tantra yoga. Dit is de yoga van zowel de zwarte als de witte magie.  De tantra-leraren zijn vanuit het hindoeïsme vaak leerlingen van de Tibetaanse lama’s.
4. Prana yoga. De zoektocht naar je eigen ‘eeuwige kosmische levensenergie’.

 

        

 

 

 

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.