3 Alles omvattende religie

3. Alles omvattende religie

Yoga wil de ziel vrij maken van innerlijke tegenstrijdigheden door een synthese van het goede en het kwade of door een synthese van het menselijke en het kosmische.

De verschillende vormen van yoga zijn in zes groepen samen te vatten
1.  Richt zich in zijn aanpak op het lichaam.
2, 3 en 4. Richten zich in aanpak op de ziel.
5 en 6.  Richten zich in aanpak op de geest.

De zesde groep is een samenvatting van minstens vier yogavormen die uiteindelijk allen erop gericht zijn om tot een ‘verlaten van de materie’, de zogenaamde ‘uittreding’, te komen.
Yoga doet zich in aanvang voor als een puur lichamelijke vorm
van ‘heilgymnastiek'. Maar vanaf het eerste begin is de 'yogagoeroe’ erop gericht de nieuwe klant in te leiden tot de hogere yogavormen, waarbij steeds meer en meer de geestelijke realiteit die achter de yoga schuilgaat, op de geest van de yogabeoefenaar inwerkt.

Bij de yogabeoefenaar gaat de geleidelijke geestelijke overheersing en gebondenheid stap voor stap. We zouden bij wijze van spreken het plastisch kunnen beschrijven met de volgende levenssituatie:
De geest uit het hindoeïsme komt eerst als een toerist op bezoek, dan komt hij als logerend gast, dan huurt hij een kamer, en tot slot is hij de hoofdbewoner en heeft de yogabeoefenaar de hoogste trap van de yoga bereikt en daarmede de hoogste graad van innerlijke gebondenheid en onvrijheid.

 

        

 

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.