1 Yoga geen oplossing

1. Yoga: geen oplossing    

Yoga: heilgymnastiek? Alleen een oefening van het lichaam? Het bindt en verlamt onze geest door contact met geesten uit het
hindoeïsme en ontneemt ons zo de innerlijke vrijheid.
      
1 Kor. 6:13 'Het lichaam is niet voor de hoererij'  (yoga is geestelijke hoererij)
 

Concentratie en meditatie leiden nooit tot vrijheid! Deze ‘religieuze bezigheid’ heeft zijn oorsprong in het hindoeïsme met de 'oppergod' Brama.
                      
Er is een bewustzijnstrap, die boven het normale menszijn uitstijgt en ons tot god in onszelf maakt. De oudste misleiding.
Gen. 3:5: 'En als God zult u zijn'

Yoga leert ons dit te bereiken. De hoogste sport van deze trap is die van de super-mens, de half-god.
     

Innerlijke verlamming en gebondenheid aan geesten, die we niet kennen, is zonder uitzondering het gevolg.


2 Petr. 2:19 'Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel ze zelf slaven van het verderf zijn.'

 

        

 

 

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.