43 Beeldoverdracht tot slot

43. Beeldoverdracht tot slot

Nog eenmaal beeldoverdracht tot slot.
Binnen de Vader-Zoon relatie van Jezus met zijn hemelse Vader vindt de meest zuivere beeldoverdracht plaats.
Niemand heeft ons de Vader doen kennen dan Hij, 'die aan de boezem des Vaders was, die heeft Hem doen kennen’  (Joh. 1:18)
Vandaar dat Jezus ook ons het Vaderbeeld het meest zuiver toont en dus het mensbeeld.
Hij is dan ook de leidsman en voleinder van ons geloof en
‘laat ons oog dan alleen gericht zijn op Jezus. ‘ (Hebr. 12:2)
Hoe deed Hij het?
Wie was Hij?
Hoe zou Hij gehandeld hebben in onze tijd in de situaties van het dagelijks leven?
‘Nog veel heb Ik u te vertellen, maar Gij kunt het thans niet dragen.  Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid.’ (Joh. 16: 12-13)

 

In de tekening gebruikte teksten:

Matt. 23:9-11  En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want een is uw Vader, Hij, die in de hemelen is. Laat u ook geen leidslieden noemen, want een is uw Leidsman, de Christus. Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn.

Luc. 10:21-22  Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de heilige Geest en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U. Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader, en wie de Vader is, dan de Zoon, en wie de Zoon het wil openbaren.

Joh. 1:18  Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

Matt. 23:11  Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn.

  

         

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.