42 Zelfbeeld en relaties

42. Zelfbeeld en relaties

‘Met de maat waarmee jij meet, zul je gemeten worden’. Deze uitspraak legt een diep verband tussen zelfbeeld en relaties.
Is dit zelfbeeld in wording, dan zijn de relaties in wording.
- Hoe gaat hij zich ontplooien -
- Eens zien wat eruit komt -
- Eerst de kat uit de boom kijken -
Allemaal uitspraken die erop wijzen dat de mens zijn relatie met de ander sterk baseert op zijn beeld dat hij van die ander heeft.
Zo ook het zelfbeeld. Hoe kom ik over?
Hoe zal ik het redden?
Hoe zal men mij ontvangen?
Allemaal vragen inzake het zelfbeeld, die duidelijk ons gedrag in de relaties bepalen.
Is ons zelfbeeld verstoord, dan zijn ook de relaties vaak overeenkomstig verstoord.
Het zeg me wie uw vrienden zijn en ik zal zeggen wie u bent, spreekt hiervan.
Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan.

Vragen:
1. Waarom is de kracht van de heilige Geest zo nodig om in de wereld uit te gaan?
2. Waarin vindt de mens zijn zelfbeeld ten diepste?
3. Kinderen kunnen heel ontvankelijk zijn voor geloof, waarom?
4. Gezonde relaties genezen de mens. Hoe komt dit?
5. Geestelijke volksgezondheid en huwelijksrecht hangen nauw samen. Hoe, denkt u?

 

Mtt. 7:2  Want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.

Joh. 5:41-44  Eer van mensen behoef ik niet, maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt?

 

        


Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.