40 Vorming van zelfbeeld

40. Vorming van mensbeeld

Het zelfbeeld van een kind wordt gevormd in zijn jeugd en wordt gevoed door acceptatie en
afgeremd door verwerping.
In de tekening zijn vijf segmenten gekozen als voorbeeld waarin het kind zich onder anderen beweegt, vijf sociale sferen. Zoals daar zijn:
1. het gezin, 2. de school, 3. de gemeente, 4. de straat, 5. de club
Als het kind zich ergens thuis voelt, gewaardeerd of zelfs misschien wel nummer één is, de leider, dan groeit zijn zelfbeeld uit in die richting.
Daar waar het niet geaccepteerd wordt, mogelijk niet begrepen of zelfs verworpen, groeit een gevoeligheid voor de normen of een overgevoeligheid die omslaat in ongevoeligheid.
Zo kan een beeld ontstaan met diverse uitstulpingen en inhammen.

Is het kind in gezin en gemeente helemaal thuis en elders eenzaam of verworpen, dan zou dit met de tekening onder B weergegeven worden.

Vragen:

1. Waarom is verhuizen voor zo veel mensen zo ingrijpend in hun persoonlijkheid?
2. Acceptatie op school, het erbij horen, is een levensbehoefte van het kind. Hoe bevredig je die?
3. Wat voor rol speelt mode in de vorming van het zelfbeeld?
4. Dwang om naar een club te gaan is gezond of niet?

5. Leerprestaties bevorderen de leefsfeer en omgekeerd. Hoe komt dit?

  

        


Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.