38 Woord in wording

38. Woord in wording

Het woord, dat zo’n enorme plaats inneemt in ons samenleven, het woord dat ons beïnvloedt, kwetst of stimuleert, dat woord ontstaat in het gezin. De inhoud, de belevingswaarde, de herinneringen die het vult, worden in het gezin gevormd.
Het begrip gezin zal in een gezin met bijvoorbeeld vijf kinderen en twee ouders een heel andere wereld vertegenwoordigen dan dat het dat doet voor bijvoorbeeld de ongehuwde moeder en haar kind.
Krachten die dat woord in zich heeft van warmte, bescherming, geaccepteerd worden, variëren per gezinssituatie en zelfs per gezinslid.
Het woord gemeenschap zal van inhoud kunnen variëren van zeer positief en liefdevol tot vulgair en vies. Woorden worden krachten in de opvoeding.
‘Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd’, dat is de onvoorstelbaar liefdevolle wijze waarop God zijn Woord inhoud geeft aan de mensheid.
Woord maken tot vlees en bloed, dat is pas echt opvoeden tot gerechtigheid.

Vragen:

1. Veel discussie ontstaat uit verschillende achtergronden. Heeft jeugdwerk hiermee te maken? Hoezo?
2. ‘Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg’. Hoe werkt dit in de opvoeding?
3. Waarom is luisteren in een gesprek enorm belangrijk?
4. Geloof heeft kracht. Hoe komt dit?
5. Gods Woord werkt altijd iets uit. Waarom verschilt dit vaak bij de een en de ander?

 

Joh. 1:14-15  Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was het , van wie ik zeide: die na mij komt, is voor mij geweest, want Hij was eer dan ik.

  

        


Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.