36 Doen of doel

36. Doen of Doel

Het gaat in deze tegenstelling om het doen van dingen of het wezen van dingen.
De geloofsovertuiging staat hierin tegenover de geloofsbeleving, de religie tegenover de relatie.
Dit hele tegenover elkaar stellen kan niet grondig genoeg onder ogen gezien worden en  ‘doordacht’  worden. Het zal een verandering van denken bewerken en zo ook een verandering van gedrag.
Het ‘doen wat gezegd wordt’ gaat dan plaats maken voor het ‘doen wat waarheid is’. 
Dit principe is onbekend in het Romeins westerse denken en Pilatus vroeg daarom al: ‘Wat is waarheid?’
Als ons doen en laten alleen cultuurbepaald is, dan zijn we moralistisch bezig, uitgaande van een dwang en wetten en voorschriften.
Is ons doen daarentegen relatiebepaald, dan gaat het gebeuren in vrijheid vanuit een willen en mogen en brengt het de mens tot zelfstandigheid.
Het doel bereiken is meer dan de ‘zekerheid’ van de duidelijke afspraak.

Vragen:

1. Kan de ‘wet der vrijheid’ een voorschrift zijn? Zo niet, wàt is het dan wel? (Jak. 1:25)
2. Waarom kunnen ‘de daden’, beschreven in Gods Woord, nog altijd ‘ons tot voorbeeld’ dienen? (1. Kor. 10:16)
3. Het stellen van wetten belemmert de groei van persoonlijkheid, of niet?
4. Als wetten overbodig zouden zijn, kun je dan zeggen: ‘dus alles mag’?
5. Wetteloosheid is relatieverstorend, is dit met wetten op te lossen?

 

Jakobus 1:25  Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.

1 Kor. 11:16  Maar, indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulk een gewoonte niet, en evenmin de gemeenten Gods.

  

        


Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.