34 Het vaderbeeld

34. Het vaderbeeld

Het vaderbeeld is de kracht in elke opvoeding. Zo ook het Godsbeeld in de geestelijke opvoeding. Godsbeelden zijn vaak zeer vertekend of verwrongen door vertekende vaderbeelden.
Toch heeft God Zichzelf voortdurend willen laten vergelijken in Zijn Wezen met een aardse vader. Psalm 103:13 v.v. is daar een ‘wereldberoemd’ voorbeeld van.
Logisch dat de satan er alles aan gelegen is het aardse vaderbeeld aan te vallen. Sterker nog, in een ver ontwikkelde vorm van samenleving de vaderrol zelfs buiten werking te stellen. Het gezin staat daarom al vanaf de schepping onder een enorme druk.
Is er echter een diepe vaderrelatie bij alle leden van een gezin, met God als Vader, dan ontstaat naast de ouder-kind relatie de broersrelatie. Deze is allerminst gezagsondermijnend, doch geeft integendeel de mogelijkheid tot een zeer diepe verbondenheid waaraan het hoogste gezag ontleend kan worden.

Vragen:

1. Het ‘worden als een kind’ levert voor ouders gezag op. Hoe kan dat?
2. Waarom heeft een kind meer gevoel voor geloofsbeleving dan voor geloofsovertuiging?
3. In christelijke gezinnen is de geloofsovertuiging erg belangrijk, of niet?
4. Hoe draag je kennis van God over in een gezin?
5. De ‘mond van een zuigeling’ heeft soms een enorme functie. Hoe werkt dit?

  

         

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.