33 Het generatieconflict

33. Het generatieconflict

Het generatieconflict wordt in vele gezinnen gezien als onvermijdelijk.
De Bijbel kent deze onvermijdelijkheid niet en stelt er vele beloften tegenover die het tegendeel bewerken.
Dit conflict wordt opgeroepen door een culturele ontwikkeling, los van God. Dan gaan normen en verwachtingen botsen, doch als deze ontstaan  oHèn ontwikkelen vanuit de gemeenschap met God, zal o.a. doorwerken:
‘de raad des Heren houdt eeuwig stand, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht’   (Ps. 33:11 ).
Het ‘Hij is gisteren en heden Dezelfde tot in alle eeuwigheid’ kan de kracht zijn, die het hart der vaderen terug zal voeren tot de kinderen en het hart van de kinderen tot hun vaderen. De liefde tot Jezus Christus, gewekt èn gevoed door de heilige Geest, is de samenbindende kracht in elk gezin en tussen elke generatie, van geslacht tot geslacht. Hoe wettischer een samenleving is, des te feller het generatieconflict zich zal openbaren. En een scherp generatieconflict is weer een voedingsbodem voor een hang naar occultisme.

Vragen:

1. Puberteit en alle eigenschappen van dien is een bijbels gegeven, of niet?
2. Collectief de beeldoverdracht van Vader-Zoon verstoren is het werk van … door middel van…?
3. Waarom verouderen bijbelse uitspraken nooit?
4. Christelijke normen varieerden met elke generatie. Hoe kan dit?
5. Wat heeft een ‘onwankelbaar Koninkrijk’ (Hebr. 12:28) te maken met een generatieconflict?

  

In de tekening gebruikte teksten:

Joh. 16:26  Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal.

Hebr. 13:8  Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Ps. 103:13  Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen.

Mal. 4:6  Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.

Ps. 33:11  De raad des HEREN houdt eeuwig stand, de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht.

 

        


 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.