31 Gedrag en gedachten

31. Gedrag en gedachten

Gedachten zijn vrij! Daarom ook is het reguleren van gedrag middels wetten een zaak waar de satan om lacht. Als niet het veranderen van gedrag op verandering van denken is gebaseerd, noemt de Bijbel dit hout, hooi en stro, onbestendig tegen de vuurgloed der beproeving. Het houdt geen stand.
Een inwendige gedachtenverandering, van waaruit het gedrag ontstaat, zal standhouden. Opvoeden middels de kracht van de wet maakt omgekeerd evenredige sterke persoonlijkheden. Het ‘Befehl ist Befehl’ is duidelijk resultaatgericht, maar niet gericht op de ontplooiing van de mens.
De wet is altijd een pedagoog tot Christus. Na de ontmoeting met de levende Heer, legt Deze Zijn wetten in ons hart. De wet der vrijheid is een diepe doorwerking van Gods Geest in onze geest, Die ons totaal vernieuwt, en zo ook ons gedrag als vrucht daarvan.

Vragen:

1. Bekering heeft verandering van gedrag ten gevolge, of is het net andersom?
2. Waarom beïnvloedt men koopgedrag liever via reclame dan via wetten?
3. Als  er al wetten zijn, die het koopgedrag beïnvloeden, waar staan die dan beschreven en hoe gebeurde dit?
4. Hoe verklaar je dat de doop in de heilige Geest ons gedrag zo sterk kan beïnvloeden?
5. Instantelijke verlossing van verslaving kan! Hoe en waarom?

In de tekening gebruikte tekst:

Rom. 12:2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

 

        

 


 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.