30 Normpatroon geweven

30. Normpatroon geweven

De mens heeft in zijn opvoeding een normpatroon en dus een beleving van het zelfbeeld van het kind. Hierin is het pijn overdragen schering en inslag. Pijn bij kinderen geeft normdeformatie en dus relatiestoringen.
Een negatief beeld is er altijd te verwachten zonder de liefde door Gods Geest bewerkt. Gods Geest is de enige kracht die een positief weefresultaat bewerkt.
‘Zie, Ik heb u in de schoot van de moeder geweven.’ (Ps. 139:13)
Daar waar ouders zoeken middels hun gemeenschap met God hun kinderen te heiligen, daar kan God helen!
Daar waar ouders in getrouwheid hun kinderen zegenen èn voor ze op de bres gaan staan, daar kan God nieuwe dingen doen!
De pijn, vanuit het voorgeslacht overgedragen, heeft een diepe geestelijke band ten gevolge met dat voorgeslacht. Deze kan verbroken worden zoals bij een lichamelijk leven een navelstreng doorgeknipt kan worden.

Vragen:

1. Een karakter is erfelijk, dus daar moet je mee leren leven; of niet soms?
2. Wat heeft Ps.103:15 met opvoeding te maken?
3. Los je een generatieconflict op door wetten te stellen?
4. Hoe werkt Goed aan de voortgang van Zijn Koninkrijk in de geslachten?
5. Hoe werkt geestelijke abortus? Is dit goed of slecht? Waarom?

 

Psalm 103:13  Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen.

  

        

 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.