29 Hoogmoed Angst Depressie

29. Hoogmoed - Angst - Depressie

Er is een diep verband in de mens tussen hoogmoed en depressie.
Het geheel in één tekening weergegeven werkt als een wip.
Een angstig persoon, met angst voor verwerping, heeft zomaar schuld- en schaamtegevoelens, en voelt zich dan minderwaardig waardoor zelfmedelijden kan ontstaan.
Om dit alles te verbergen, vooral voor zichzelf, wordt de hoogmoed geboren en die brengt tot nog diepere ervaringen van tekortschieten en dus depressie.
Wanneer de angst van de mens opgelost wordt doordat de liefde en acceptatie de in de angst verborgen pijn geneest, komt de wip in horizontale stand tot stilstand, in balans.
Innerlijke pijn, opgelopen door verwerping, in welke vorm dan ook, is altijd de diepste oorzaak van hoogmoed en depressie.

Vragen:

1. Een stil en teruggetrokken kind kan soms tot enorme studieprestaties komen. Hoe zou dit kunnen liggen?
2. Een minderwaardigheidscomplex groeit vaak op valse schuldgevoelens. Waarom niet op echte schuldgevoelens?
3. Depressiviteit kan uit verwerping voortkomen. Noem eens een andere reactie!
4. Als je een depressief kind wilt stimuleren tot actie, hoe zou je dat het beste kunnen doen?
5. De mens is uniek; hoe werkt dit als gegevenheid in een opvoeding?

  

        

 


 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.