28 Acceptatie

28. Acceptatie

In de opvoeding is acceptatie van het wezen van het kind voeding voor de inwendige mens, dus opvoeding. Het voert op tot een hoger niveau van zelfontplooiing, zelfacceptatie en dus zelfvertrouwen en tot slot zelfstandigheid. Door deze acceptatie wordt vergevingsgezindheid voorgeleefd èn beleefd door het kind, waardoor het zelf ook die gezindheid overneemt.
Goed voorbeeld doet ook hier goed volgen.
Deze gezindheid t.a.v. de ander brengt het kind in een geestelijke vrijheid. Al heel vroeg kan het leren, vergeven verlost! Vergeven geeft vrijheid! Het vergeven van elkaar geneest relaties en dus ook de inwendige mens.
Onvoorwaardelijke liefde, liefde Gods, rust op een diepe acceptatie van het wezen van de mens ondanks zijn daden.
Toen wij nog zondaren waren…
Is alles dan toegestaan, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet… Overbodig hierover Paulus aan te vullen in deze les.

Vragen:

1. Vergeving kan groeien in verschillende niveaus. Weet u hoe?
2. Groei vereist voeding en tijd, is een veranderingsproces. Pas dit eens op vergeven toe!
3. Kun je iemand onder handoplegging van wrok bevrijden? Waarom?
4. Kun je ouders vergeven, ook als ze niet meer leven?
5. Zeer gehoorzame kinderen kunnen zeer onzelfstandig zijn. Hoe zou dit komen?

  

        

 


 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.