27 Verwerping

27. Verwerping

Verwerping is een moordende gifplant uit het rijk der duisternis.
Het niet aan de normen voldoen, het doel missen, is in wezen zonde. Dit wordt ervaren door schuld- en schaamtegevoelens. Deze roepen weer angst op.
Angst voor verdere verwerping en straf. Deze angst verlamt, als ze niet in de richting van de oplossing drijft.
Verwerping scheidt en brengt dus verkilling en verstarring van het leven teweeg. Voorwaardelijke liefde doet ook een gevoel van verwerping ontstaan: Het doe dat en dan…!
Als je het doet, dan…!
Verwerping heeft een vrucht die zich openbaart in onder anderen zelfverwerping, zelfmedelijden, gebrek aan zelfvertrouwen, verlegenheid, enzovoorts.
Als wij onszelf verwerpen worden wij gevoelig voor ‘het oordeel van de mensen’. Wat denkt die ander over mij? Hoe kom ik over?
Ervaring van verwerping ontstaat vaak uit een overtrokken eigenliefde, die deze ook weer stimuleert. De mens wordt vaak om zijn daden verworpen, doch ervaart dit in zijn wezen.

Vragen:

1. Noem een aantal feiten, die als verwerping beleefd worden.
2. Dominantie roept verwerping op en onstond daaruit. Kun je dit verklaren?
3. Als de ene echtgenoot bang is voor de ander, houden ze dan niet echt van elkaar? Hoe ligt dat en waarom?
4. Occult gebonden mensen zijn vaak snel geïrriteerd. Wat heeft dit met verwerping te maken?
5. Waarom neemt occultisme toe in tijden van autoriteitsconflicten?

  

        

 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.