26 Druk scheidt vaneen

26. Druk scheidt vaneen!

Wanneer de mens onder druk staat, raakt hij in spanning. Wordt deze niet op de juiste manier verwerkt of omgezet tot actie, dan worden relaties verstoord. Relaties tot God, tot de mens zelf en tot anderen. Daarin vindt scheiding plaats in de vorm van
misverstanden,
verwijdering,
geslotenheid of zelfs achterdocht.
Deze druk, die vaak gehanteerd wordt om het goede te laten gebeuren, bewerkt een klimaat in mensen en tussen mensen dat scheiding brengt. Liefde verbindt de mens met God, zichzelf en de ander.  Druk zal deze werking verstoren en de liefde werkt niet meer zoals God die schiep.
Mensen die onder druk staan, zetten gemakkelijk onder druk en… van hen gaat een scheidingmakende werking uit.
'Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn Geest', spreekt de Heer. En die verbindt gebroken harten en hartsrelaties.

Vragen:

1. Leiderschap zonder druk aanleggen is in de wereld schier onvoorstelbaar. Waarom geldt bij geestelijk leiderschap ‘Gij geheel anders’?
2. Hoe hangen zelfaanvaarding en wetticisme met elkaar samen?
3. Reinheid van geweten voor God klinkt door in menselijke relaties. Hoe?
4. Schuld en schaamtegevoelens maken ons niet fijngevoelig in menselijke relaties, waarom niet?
5. Zelfmedelijden verstoort relaties, waarom en hoe?

 

In de tekening gebruikte teksten:

Spr. 20:27  De geest van de mens is een lamp des HEREN, doorzoekende al de schuilhoeken van het hart.

Hand. 24:16  En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen.

  

        

 


 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.