23 Sterk en zwak

23. Sterk en zwak

In de opvoeding kunnen we twee uitersten bewerken. Alles laten doen vanuit een zeer strenge opvoeding. Het kind doet alles uit ‘angst voor de straf’, nog niet eens uit angst voor de ouders. Dit is dan de ‘Befehl ist Befehl’- mentaliteit. De wet overheerst.
Dit geeft onzelfstandige mensen, die ook altijd weer in tijden van nood door ‘sterke leiders’ worden aangetrokken. De andere mogelijkheid is het kind laten groeien en zelf leren kiezen om te willen of niet te willen. Dan liggen de normen verankerd in het wezen van het kind. ‘Zie’, zegt God, ‘Ik leg mijn woorden in uw mond en Ik schrijf mijn wetten in uw hart.’ (Ezech. 36:27)
Dan handelt de mens vanuit zijn wezen overeenkomstig zijn bestemming.
Dit is de sterke persoonlijkheid die door innerlijke kracht een overtuiging beleeft.
Er is dan bijvoorbeeld geen verschil tussen geloofsovertuiging en geloofsbeleving.
De satan is niet zo bang voor een geloofsovertuiging, wel voor een geloofsbeleving.
Deze beleving voert namelijk tot gemeenschap van waaruit Godsvrucht groeit, waarachtige gerechtigheid voor God.

Vragen:

1. Gehoorzame kinderen kunnen soms ‘zomaar’ op latere leeftijd onbereikbaar zijn en eigen wegen kiezen. Hoe kan dit ontstaan zijn?
2. Dictators zoeken volgelingen en middels hen bouwen ze hele systemen op. Hoe is dit mogelijk?
3. Verbieden geeft snel resultaat. Wat gaat langzamer?
4. De ‘kracht’ van een gebod is te breken. Welke kracht niet?
5. Het huis van een sterke is niet te plunderen. Verklaar dit eens met de twee bekers!

 

        

 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.