20 Boom en vrucht

20. Boom en vrucht

Nog een keer de schaarwerking.
Nu als beeld van de inwendige kant van ons zielenleven en de uitwendige kant.
Ons beleven en ons gedrag. Psychologie en sociologie, om toch eenmaal die woorden te gebruiken in deze lessen.
De Heer vraagt: ‘Kan een zilte bron zoet water voortbrengen?’ Dat is dezelfde samenhang en: ‘Aan de vrucht ken je de boom’. Verwerping door ouders geeft:
 -pijn,
- gebondenheid,
- reactief handelen.
Het losmaken van die band, in wezen het verlaten van de ouders, het vergeven van alles wat fout ging geeft:
 - troost,
-  bevrijding,
-  creatief handelen.
God was de eerste, de Schepper, creatief in alles, en maakte de mens naar Zijn Beeld, dus ook creatief.
Creatief handelen hoort in de mens en leidt hem tot zijn bestemming. Reactief handelen hoort niet bij de mens, brengt hem tot verzet en rebellie.
De eerste die dat was, was de mensenmoordenaar van den beginne. 
KIES DAN HEDEN, WIE U DIENEN WILT!

Vragen:

1. Ouders dragen een beeld over, ook een belevingswereld. Is dit onherroepelijk?
2. Waarom gaan in toenemende mate relaties kapot in deze tijd?
3. Is echte hulpverlening mogelijk vanuit een niet kennen van God? Zo nee, waarom niet?
4. Wat zijn ‘verlichte ogen van het hart’? En wat voor gevolgen heeft dit?
5. Vergelijk helderziendheid met geestelijk inzicht, voor wat betreft oorzaak en gevolgen.

 In de tekening gebruikte tekst:

Ps. 103:13  Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de HERE over wie Hem vrezen.

 

        

 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.