19 De Geest leidt tot bestemming

19. De Geest leidt tot bestemming

Hoe dieper de heilige Geest ons mag vervullen, hoe dieper ook de genezende werking van Gods Troost inwerkt in ons leven.
Genezing vindt altijd plaats opening.
‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop’. (Op. 3:20)
Dagelijks in de stilte gaan, doet een vernieuwingsproces in ons plaatsvinden onder leiding van de heilige Geest. De Bijbel spreekt van een doornstruik en een cypres, van een distel en een mirt.
En dat zijn niet alleen ‘vormveranderingen’, maar totale veranderingen met wortel en tak. Trouwens, de heilige Geest werkt altijd vanaf de wortel en niet alleen maar in het gedrag.
Dat is uitwendig en wettisch. Terwijl de heilige Geest juist werkt vanuit het diepste wezen van de mens.
Vandaar ook dat de sterveling nergens blijft als Gods Geest me vrijstelt en geneest. De diepste wonden zullen genezen en zelfs de lidtekens zullen niet meer gezien worden in mijn gedrag.
‘Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer’.
Gedrag geprogrammeerd in de eerste levensjaren? Erfelijk? Gods Geest kan scheppen en dus zielen herscheppen.
Zie… Ik maak alle dingen nieuw! (Op. 21:5)

Vragen:

1. Verstarring, gewoonten in gedrag, kan nooit van de heilige Geest zijn, of wel?
2. Hij lijkt precies op zijn vader, die dronk te veel, nu doet hij het ook. Hoe komt dit?
3. Heeft liefde tot de mensen te maken met kennis van mensen of niet?
4. Inzet voor mensen vanwege hun nood en de nood in de wereld is goed, of niet?
5. Collectief gedrag, in deze wereld staat onder leiding van…?

  

        

 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.