18 Doop in de heilige Geest

18. Doop in de heilige Geest

De heilige Geest doet ons onszelf accepteren en breekt elke band van zelfverwerping, zelfmedelijden.
Hij wordt dan ook de Trooster genoemd, die ons uitleidt uit de gevangenis, de toegeknepen schaar.
De zalving van de heilige Geest is er dan ook om anderen in dit proces van openheid en waarheid te leiden en te begeleiden.
Al mijn schuld is weggedaan, ik schaam mij niet, ik ben open en eerlijk en ontvankelijk voor de ander.
Pijn wordt beleefd in de ziel.
Via de doop in de heilige Geest vindt er gemeenschap met God plaats die godsvrucht geeft. Deze vrucht blijkt in de ziel (Gal. 5:22). Vandaar dat in deze zwakheid Gods kracht openbaar wordt.
Zwakte was de reden om toe te sluiten, om te verwerpen, en zwakte wordt in het leven uit de Geest de plaats waar God zijn kracht kan tonen.
En Gods kracht leidt tot waarheid, tot volle bestemming. De zonde is het doel missen, dus de volle bestemming missen. Wat uit de Geest geboren werd is waarheid en mist nooit zijn doel!
Voorbeeld?
Gods Woord keert nooit ledig weer, komt altijd tot zijn doel! (Jes.55:10)

Vragen:

1. Doop in de heilige Geest geeft bij mensen een enorme openheid om te getuigen. Hoe komt dit?
2. Waarom is dagelijks vervulling van Gods Geest nodig om open te kunnen leven?
3. Leerstellingen, hoe zuiver ook geformuleerd, verstoren het werk van God. Waarom?
4. Veroordeling in Christus is er niet. Hoe kan dat?
5. Hoe kan het dat de heilige Geest ons verstand verlicht  èn de Geest van wijsheid is?

   

        

 

 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.