14 Zelfbeeld Zelfvertrouwen

 

14. Zelfbeeld - Zelfvertrouwen

Wanneer de normen variëren, variëren overeenkomstig ook de belevingen van bepaalde feiten. Verwacht ik een enorm applaus en is er een neutrale opstelling, dan beleef ik een enorme verwerping, dus pijn.
Als de norm slingert, slingert mijn belevingswereld en slingert dientengevolge ook mijn zelfvertrouwen.
Een labiel gevoelsleven, een gering zelfvertrouwen, kàn veroorzaakt worden door te grote schommelingen van de gestelde normen.

 

Deze normen vormen immers voor een zeer groot deel de belevingswereld van de mens en dus ook de beleving van zijn zelfbeeld.
Bij spanningen gaan de eisen vaak omhoog, nu ziet men niets meer door de vingers, gevolg dat de beleefde tekorten nog meer oplopen en de spanningen vergroten en… het conflict versterkt zichzelf, tot de uitbarsting erop volgt. Normen, in ons denken verankerd, bepalen voor een groot deel onze ‘sociale vaardigheden’. Omgang met normen geeft ons soepelheid in omgang met mensen.

Vragen:

1. Slingeringen in het stemmingsleven ontstaan soms door wisseling van groep, klas, woonplaats. Hoe komt dit?
2. ‘Slechte omgang bederft goede zeden’. Hoe werkt dat?
3. Wettische christenen zijn vaak depressief. Waarom?
4. Zeer populaire artiesten komen soms zomaar tot zelfmoord. Waarom?
5. Strenge ouders hebben vaak angstige kinderen. Waarom?

  

        

 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.