13 Beleving bron van reactie

13. Beleving bron van reactie

In deze tekening bepaalt de norm de beleving en niet het feit op zich.
Stel ik wil een fiets voor € 100,-- verkopen (norm) en ik krijg € 50,-- aangeboden, dan beleef ik een tekort van - € 50,--.
Stel dat ik deze fiets voor niets wil weggeven (norm) en ik krijg € 50,-- aangeboden, dan beleef ik een teveel van + € 50,--.
In beide gevallen bepaalde de norm of ik al of niet een positieve of een negatieve beleving had en niet  het feit dat er € 50,-- werd aangeboden. Door de normen te veranderen verandert dus de beleving! Nog een voorbeeld. Ik vond dat ik ‘s zondags in een kerk moest wezen om God te dienen.
Ik kom in een huisgemeente en… mis de toren (cq. het orgel, de preekstoel, de toga, etc.) Willen we nog een stap verdergaan. Zwart-wit denkende mensen zijn altijd moe! Of ze hebben de norm 100 en beleven een tekort. Of ze hebben de norm 0 en beleven een teveel. Leerstellig wettisch geloven geeft veel irritaties en daaruit voortvloeiend vermoeidheid en depressie.

Vragen:

1. Feiten worden vaak gekleurd gezien en doorverteld. Waarom denkt u?
2. Waarom is perfectionisme zo vermoeiend?
3. Een positieve beleving verbindt mensen meer dan gelijk gestemde normen. Waarom?
4. Incasseringsvermogen hangt in sterke mate af van…? Waarom?
5. Feiten kunnen angst aanjagen. Verklaar dit eens n.a.v. normen en verwachtingen.

 

In de tekening gebruikte tekst:

Ps. 73:7  hun ogen puilen uit van vet, de inbeeldingen van hun hart lopen over.
   

        

 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.