12 Zelfbeeld in wording

12. Zelfbeeld in wording

Het zelfbeeld heeft in hoge mate te maken met ons zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen rust op de mate waarin iemand meent aan de normen te voldoen die zijn omgeving aan hem stelt. Is de eigenwaarde groot, dan is het zelfvertrouwen groot en is er kennelijk de beleving van: ik doe het goed, ik kom goed over, wat ik maak is goed, enz. Voortdurend is een mens gericht op: Wat heb ik? Is dit genoeg in eigen oog, is dit genoeg in andermans oog? Wat doe ik? Kan dat door de beugel bij mijzelf en de ander? Wat ben ik? De laatste en belangrijkste levensvraag. Wat ben ik in eigen oog of in het oog van de ander? Dan weer is het ‘hebben’ het belangrijkste en de kurk waar alles op drijft, dan weer het ‘doen’, de prestaties, bezit is dan minder in tel en… tot slot is het ‘wezen’ afgezien van bezit en daden het object van onze vraag: ‘WAT BEN IK?’  Veel mensen vluchten in bezit en daden, omdat ze nooit deze laatste vraag onder ogen durven zien.

Vragen:

1. Hoe zou het kunnen komen dat hardwerkende mensen zonder hobby’s soms na hun pensionering zomaar ziek worden en blijven?
2. Er zijn mensen die op vakantie ontzettend veel moeten ‘hebben’ en anderen willen ontzettend veel ‘doen’. Waarom denk je?
3. Waarom worden mensen na een verhuizing soms depressief?
4. Waarom zijn in villawijken de sociale contacten minder dan in overvolle arbeiderswijken?
5. Hoe speelt ‘geld geven aan God’ in op ons zelfbeeld?

  

        

 


 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.