11 Krachten op het zelfbeeld

11. Krachten op het zelfbeeld

Het eerste wat de mens doet, als hij bewust gaat handelen is: zich inspannen voor zijn bezit. De hebzucht is een zeer grote kracht die in de wereld op allerlei manieren benut wordt. Benut om de mens tot daden te drijven. Mode, commercie en status, zaken waar de mens veel geld voor overheeft. Daarom ook dat het verderf door de begeerte in de wereld heerst. (2 Petr. 1:4)  De krachten die de daden van de mens rechtstreeks beïnvloeden zijn zoals al gezegd de geldende wetten, normen, voorschriften, gewoonten, enzovoorts. De mens wil daar in zekere zin aan voldoen of althans in balans daarmee leven en zal zijn daden dienovereenkomstig bepalen. Direct op het wezen van de mens, zijn zielenleven, zijn belevingswereld, grijpen de volgende krachten zoals: eer van mensen, erkenning, waardering, liefde en de tegendelen daarvan zoals: verwerping, miskenning, etc. Al deze krachten vormen het zelfbeeld van de mens en werken daarop in. Een mens in wording is een mens die zijn balans zoekt, een evenwicht in heel dit spanningsveld van krachten.

Vragen:

1. Waarom denkt u dat de modegevoeligheid bij de jeugd zo groot is en gestimuleerd wordt?
2. Muziek en satan gaan vaak samen. Hoe denkt u?
3. Via verwerping kan men ontzettend veel van een ander gedaan krijgen. Zeker onder de jeugd. Hoe werkt dit?
4. Wie zei: ‘Eer van mensen behoef ik niet’.  Wat zijn de gevolgen van zo’n levensprincipe?
5. Voorwaardelijke liefde raakt nooit het diepste wezen van de mens. Waarom niet?

 

 

        

 


 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.