10 Maatwerk of vaatwerk

10. Maatwerk of vaatwerk

Zoals je jezelf beziet, zo bezie je ook vaak de ander. Sta je zelf onder druk, dan zet je ook snel iemand onder druk. Ben je zelf wettisch grootgebracht, dan voed je ook snel zo op. In het Oude Testament gold de wet: ‘doe dat en je zult leven’. In het Nieuwe Testament geldt de genade. (2 Tes. 2:16) ‘Die maakt ons sterk in alle goed woord en werk’. Voed ik nu op middels wetten, middels genade of middels allebei? De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid  zijn door Jezus Christus gekomen. (Joh. 1:16)
Je kunt genade ontkrachten door de wet en door de wet is nog nooit waarheid ontstaan. Volle waarheid, waarvan staat dat de Geest ons daartoe zal leiden. Onze volle bestemming, dat is pas echt! Dat is pas waarheid!  Veel wetten zouden overbodig worden wanneer het wezen van de mens versterkt werd en zijn daden als vrucht daaruit zouden voortkomen. Vandaar dat de bureaucratie in totalitaire systemen en dictaturen zo welig tiert, nee, bittere noodzaak is.

Vragen:

1. Waarom kon de wet slechts een pedagoog zijn tot Christus en nooit daarna?
2. Is een handtekeningenactie voor of tegen een wet zinvol of niet?
3. De Wet van de Geest des Levens werkt op het wezen van de mens in. Hoe?
4. Iemand verbieden fout te doen of gebieden goed te doen, wat zou de Heer meer welbehaaglijk zijn?
5. Welke profeet heeft bij uitstek geprobeerd om ‘God is liefde’ uit te beelden. Hoe deed hij dit?

 

 In de tekening gebruikte tekst:

 Joh. 1:16  Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade.

  

        

 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.