9 De maatbeker

9. De maatbeker

Een mens probeert door zijn daden te voldoen aan de normen die aan hem gesteld worden. Zijn deze hoog gesteld, dan loopt de mens eerder de kans zich ‘klein te voelen’, minderwaardig, dan wanneer deze lager gesteld worden. Hoe hoger het ideaal, hoe groter de dadendrang en hoe zwaarder de mens onder druk staat. Als deze druk wordt aangelegd, bijv. door een opvoeder, ervaart de mens het moeten voldoen aan die normen al als druk en dus pijn. Het moeten voldoen door daden, de voorwaardelijke liefde, roept al een beleving op van verwerping en dus pijn. Het zelfvertrouwen slinkt naarmate de norm hoger ligt òf naarmate een afwijking van die norm minder geaccepteerd wordt. Pas als het ‘doen’ een vrucht is die groeit vanuit het ‘zijn’, voelt de mens zich ‘als een vis in het water’. Dan heeft de scholier bijvoorbeeld de stof  verwerkt en reproduceert niet alleen de kennis. Dan liggen de ‘wetten’ in het hart en is de gezindheid de basis van ons handelen.

Vragen:

1. Waarom zijn onzekere mensen vaak ontzettend actief?
2. Leiders denken vaak alleen de daden te moeten leiden door instructie, controle en delegatie. Waarom?
3. Voorwaardelijke liefde is altijd gericht op de daden. Waarom?
4. God is die Hij is. Wat is daar een gevolg van?
5. Perfectionisten hebben vaak een minderwaardigheidscomplex. Waarom en hoe ontstond dit?

 In de tekening gebruikte teksten:

2 Kor. 4:7  Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons.

2 Kor. 12:9  En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.

  

        

 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.